Zarobki business development manager

Przeciętne zarobki business development manager:

5000 PLN

mediana płac spośród 17 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 5600 PLN 11

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 4000 PLN 5
251 lub więcej pracowników 12250 PLN 8

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 9101 PLN 9

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 10550.5 PLN 10

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 5600 PLN 15

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 8067.5 PLN 12

Zarobki business development manager w miastach:

Business Development Manager
Business Development Manager jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i realizowanie procesów związanych z kreowaniem przyszłości przedsiębiorstwa, marki i oferowanych produktów. Obowiązkiem Business Development Managera jest czynny udział we wszystkich działaniach firmy, wpływając na ich rozwój i funkcjonowanie. Powinien on analizować oczekiwania grup docelowych, weryfikować uzyskiwane wyniki, modyfikować strategię marketingową. Stanowisko to jest najczęściej spotykane w branżach FMCG, logistycznej, telekomunikacyjnej, sprzedaży hurtowej itp.
Obowiązki Business Development Managera
- ocena i rozwój nowych możliwości
- współpraca z producentami, dystrybutorami i dostawcami
- budowanie świadomości marki
- opracowywanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa
- monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczących konsumentów, konkurentów i wyników własnej działalności
- wspieranie i wdrażanie inicjatywy e-commerce
- organizacja strategii typu CRM
Jak zostać Business Development Managerem?
Aby zostać Business Development Managerem powinno się uzyskać wykształcenie wyższe na jednym spośród kierunków ekonomicznych, najlepiej związanym z marketingiem i zarządzaniem. Dobrze widziane jest także ukończenie studiów podyplomowych kwalifikujących managerów. Dla przyszłego Business Development Managera niezbędne jest zdobycie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku m.in. umiejętności przedstawiciela handlowego, specjalisty ds. marketingu i promocji, specjalisty ds. sprzedaży itp. Aspirujący na stanowisko Business Development Managera powinien posiadać i pogłębiać fachową wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, brać udział w szkoleniach i kursach dla managerów, zakończone uzyskaniem certyfikatów. Menadżer do spraw rozwoju powinien poznać techniki negocjacji, sprzedaży i komunikacji marketingowej.
Cechy dobrego Business Development Manager
- Posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, sprzedaży oraz marketingu
- Umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne
- Kreatywność i innowacyjność
- Wysoka komunikatywność
- Zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji
- Umiejętności planistyczne i kierownicze
Ile zarabia Business Development Manager?
Minimalne zarobki Business Development Managera wynoszą 5000 zł, ale mogą wynosić nawet 14 000 zł. Menadżer ds. rozwoju posiadający wyższe wykształcenie może liczyć na wynagrodzenie minimalne w kwocie 7350,5 zł. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców wynagrodzenie z pracy na tym stanowisku może sięgać nawet 12125 zł.