Zarobki dyrektor handlowy

Przeciętne zarobki dyrektor handlowy:

7500 PLN

mediana płac spośród 39 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 8850 PLN 38

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 5500 PLN 11
26-50 pracowników 9250 PLN 6
51-100 pracowników 8000 PLN 8
251 lub więcej pracowników 13500 PLN 10

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 5600 PLN 19
Przemysł 12000 PLN 9

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 7500 PLN 5
mazowieckie 12500 PLN 14
śląskie 11250 PLN 6

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 8800 PLN 8
miasto 101-500 tys. mieszkańców 5000 PLN 9
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 9700 PLN 20

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 9200 PLN 34

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 8100 PLN 32