Zarobki dyrektor marketingu

Przeciętne zarobki dyrektor marketingu:

7000 PLN

mediana płac spośród 15 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 7000 PLN 15

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 5000 PLN 5

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Marketing, PR, reklama 8000 PLN 7

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 13500 PLN 8

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 101-500 tys. mieszkańców 5000 PLN 6
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 8000 PLN 9

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 7750 PLN 14

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 6250 PLN 12

Zarobki dyrektor marketingu w miastach: