Zarobki dyrektor operacyjny

Przeciętne zarobki dyrektor operacyjny:

9500 PLN

mediana płac spośród 20 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 9500 PLN 18

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 5900 PLN 5
101-250 pracowników 15000 PLN 8

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 17000 PLN 8

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 14500 PLN 12

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 6350 PLN 15

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 10175 PLN 16
Dyrektor operacyjny
Doradca techniczny jest osobą odpowiedzialną za generowanie zysków i minimalizowanie strat wydzielonej jednostki firmy. Zarządza i koordynuje działalność firmy w celu osiągnięcia maksymalizacji zysków. Jest odpowiedzialny za analizowanie wyników finansowych zarządzanego przez siebie działu, uczestniczy w procesie planowania i wdrażania nowych produktów. Dyrektor operacyjny współpracuje także z innymi działami w celu ciągłego usprawniania procesów w firmie.
Obowiązki dyrektora operacyjnego
- ustala plany rozwoju firmy
- zarządza realizacją strategii w obrębie podległej mu jednostki organizacyjnej
- wspomaga pracę dyrektora
- ustala strategię komunikacyjną firmy
- tworzy mocne relacje z klientami poprzez wspieranie działu sprzedaży i marketingu
- współpracuje z podległymi mu działami w celu poprawy efektywności przedsiębiorstwa
- nadzoruje wytyczne dotyczące kontroli kosztów, bezpieczeństwa i jakości
- opracowuje nowe projekty inwestycyjne
- dokonuje przeglądu raportów i wykazów finansowych
- weryfikuje cele i plany przedsiębiorstwa w zależności od danej sytuacji i warunków
- kieruje i koordynuje formułowanie programów finansowych
Jak zostać dyrektorem operacyjnym?
Aby zostać dyrektorem operacyjnym należy posiadać wykształcenie wyższe, uzyskane na kierunku zarządzanie lub administracja. Od kandydata wymagane jest kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. Osoba pragnąca pracować na stanowisku dyrektora operacyjnego powinna cechować się znajomością branży i sytuacji rynkowej, posiadać umiejętność opracowywania strategii i jej wdrażania w życie i posiadać umiejętności zarządzania finansowym aspektem działalności firmy. Charakter stanowiska pracy wymusza od kandydata posiadanie rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, samoorganizacji pracy własnej i zarządzania kapitałem ludzkim. Osoba kandydująca na stanowisko dyrektora operacyjnego powinna posiadać wiedzę o otoczeniu rynkowym, znać przepisy prawa dotyczące prowadzonej przez firmę działalności. Niezbędne do pracy jako dyrektor operacyjny okażą się umiejętności obsługi komputera oraz środowiska MS Office.
Cechy dobrego dyrektora operacyjnego
- umiejętności kierownicze
- umiejętności analityczne
- zdolności komunikacyjne
- umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
- zdolności negocjacyjne
- umiejętność podejmowania decyzji
- analiza sytuacji i rozwiązywanie problemów
- budowanie dobrych relacji z ludźmi
- myślenie strategiczne
Ile zarabia dyrektor operacyjny?
Przeciętne zarobki dyrektora operacyjnego wynoszą 9500 zł. Dyrektor operacyjny pracujący w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców mogą zarobić 12500 zł. Osoba na tym stanowisku, pracująca w województwie mazowieckim może zarobić 15000 zł.