Zarobki dyrektor produkcji

Przeciętne zarobki dyrektor produkcji:

5200 PLN

mediana płac spośród 13 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 6500 PLN 12

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
51-100 pracowników 6000 PLN 5

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Przemysł 6500 PLN 10

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 4500 PLN 9

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 5200 PLN 13