Zarobki dyrektor techniczny

Przeciętne zarobki dyrektor techniczny:

8000 PLN

mediana płac spośród 18 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 8000 PLN 17

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 4500 PLN 6
26-50 pracowników 8000 PLN 5

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Nieruchomości, budownictwo 5000 PLN 7
Przemysł 9000 PLN 9

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 8000 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 8500 PLN 6
miasto 101-500 tys. mieszkańców 5000 PLN 5
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 8000 PLN 7

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 8000 PLN 16

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 8000 PLN 15
Dyrektor techniczny
Dyrektor techniczny jest osobą odpowiedzialną za operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwa, partycypuje w strategicznych decyzjach organizacji, dba o jej rozwój. Dyrektor techniczny koordynuje i nadzoruje nad prowadzonymi przetargami, zajmuje się negocjacjami z wykonawcami, podpisuje kontrakty, dba o właściwą komunikację pomiędzy poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie.
Obowiązki dyrektora technicznego
- zarządzanie działalnością firmy w zakresie korzystania z urządzeń, maszyn i innych zasobów rzeczowych
- inicjowanie, rozwijanie i wdrażanie nowych technologii mających na celu udoskonalenie procesu produkcji
- tworzenie i realizacja strategii w obszarze technicznym
- zapewnienie efektywności działania maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie
- rozwój i realizacja krótko- i długoterminowych planów inwestycyjnych firmy
- zapewnienie sprawności funkcjonowania maszyn i urządzeń
- tworzenie procedur eksploatacji maszyn i odpowiedzialność za ich przestrzeganie
Jak zostać dyrektorem technicznym?
Aby pracować na tym stanowisku, należy posiadać wykształcenie wyższe techniczne, preferowane zarządzanie, budowa maszyn itp. Dyrektor techniczny powinien pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem w branży na podobnym stanowisku. Aby pracować na tym stanowisku należy znać język angielski stopniu komunikatywnym. Niezastąpione u kandydata, okażą się umiejętności prowadzenia projektów i umiejętności kierownicze.
Cechy dobrego dyrektora technicznego
- umiejętność analitycznego myślenia
- umiejętność kierowania zespołem
- umiejętności prowadzenia negocjacji
- dyspozycyjność
- samodzielność
Ile zarabia dyrektor techniczny?
Przeciętne zarobki dyrektora technicznego wynoszą 6000 zł. Kierownicy techniczni pracujący w nieruchomościach i budownictwie zarabiają około 5000 zł, a Ci zatrudnieni w przemyśle - 8000 zł. W zależności od wielkości miasta, w tych o 21-100 tys. mieszkańców, dyrektorzy techniczni mogą zarobić - 6000 zł, w tych o 101-500 tys. mieszkańców - 5000 zł, a w tych powyżej 500 tys. mieszkańców-8000 zł.