Zarobki dyrektor zarządzający

Przeciętne zarobki dyrektor zarządzający:

10000 PLN

mediana płac spośród 22 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Prezes 15000 PLN 7
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 8000 PLN 11

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 10000 PLN 9
26-50 pracowników 8000 PLN 7

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 12000 PLN 8

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 9000 PLN 10

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 10000 PLN 21

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 10000 PLN 16
Dyrektor zarządzający
Dyrektor zarządzający zajmuje się współtworzeniem oraz realizacją strategii firmy, przygotowywaniem i udziałem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, podejmowaniem decyzji dotyczących kierunku rozwoju nowych produktów i usług. Zajmuje się także zarządzaniem operacyjnym i koordynacją działań pracy wszystkich działów w firmie, odpowiada za stworzenie i wdrożenie procesów zarządczych i operacyjnych firmy, nadzoruje pracę innych działów i współpracuje z nimi, wspomaga procesy negocjacyjne z klientami i dostawcami.
Obowiązki dyrektora zarządzającego
- odpowiedzialność za rachunek zysków i strat oraz płynność finansową przedsiębiorstwa
- nadzór i tworzenie nowych planów finansowych
- udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
- reprezentowanie firmy na zewnątrz
- podpisywanie umów i innych dokumentów formalnych
- udział w spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi partnerami biznesowymi firmy
- opracowywanie i aktualizowanie strategii przedsiębiorstwa
- przygotowanie i udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
- odpowiedzialność za rozwój działalności firmy i podzespołów
Jak zostać dyrektorem zarządzającym?
Praca na tym stanowisku wymaga posiadania wykształcenia wyższego, preferowane zarządzanie. Osoba kandydująca na to stanowisko powinna posiadać bardzo dużą wiedzę dotyczącą swojej branży i posiadać kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Cechy dobrego dyrektora zarządzającego
- umiejętność strategicznego myślenia
- komunikatywność
- umiejętności kierownicze
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętności przywódcze
- umiejętność radzenia sobie ze stresem
- dobra organizacja pracy własnej
- umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi
Ile zarabia dyrektor zarządzający?
Przeciętne zarobki dyrektora zarządzającego wynoszą 10000 zł. Pracując jako prezes może zarobić 15000 zł, a jako kierownik 8750 zł. Pracując w województwie mazowieckim, osoba na tym stanowisku może zarobić 12000 zł. W miastach ponad 500 tys. mieszkańców dyrektor zarządzający może zarobić 9000 zł.