Zarobki kierownik apteki

Przeciętne zarobki kierownik apteki:

5000 PLN

mediana płac spośród 9 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 5000 PLN 9

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 5000 PLN 5

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Medycyna 6500 PLN 6

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 5000 PLN 5

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 5000 PLN 9

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 5000 PLN 9