Zarobki kierownik działu handlowego

Przeciętne zarobki kierownik działu handlowego:

3400 PLN

mediana płac spośród 29 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 3450 PLN 24

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2800 PLN 9
101-250 pracowników 3025 PLN 6
251 lub więcej pracowników 4000 PLN 6

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 3000 PLN 17

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 3450 PLN 6
mazowieckie 3500 PLN 7

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 101-500 tys. mieszkańców 4650 PLN 10
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2800 PLN 11

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 3000 PLN 9
wyższe 3400 PLN 11

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 3050 PLN 25

Zarobki kierownik działu handlowego w miastach: