Zarobki kierownik filii

Przeciętne zarobki kierownik filii:

2500 PLN

mediana płac spośród 17 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 2700 PLN 13

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2500 PLN 5
251 lub więcej pracowników 4300 PLN 7

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Bankowość 4400 PLN 6
Handel 3000 PLN 8

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2450 PLN 12

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 2700 PLN 9

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2500 PLN 17