Zarobki kierownik jakości

Przeciętne zarobki kierownik jakości:

6500 PLN

mediana płac spośród 9 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 6700 PLN 7

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 6700 PLN 5

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Przemysł 8500 PLN 6

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 6500 PLN 7

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 4500 PLN 7