Zarobki kierownik laboratorium

Przeciętne zarobki kierownik laboratorium:

3650 PLN

mediana płac spośród 8 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 3300 PLN 7

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 4000 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2200 PLN 5

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 3300 PLN 7

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 3650 PLN 8