Zarobki kierownik logistyki

Przeciętne zarobki kierownik logistyki:

4500 PLN

mediana płac spośród 21 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 4800 PLN 20

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3200 PLN 5
51-100 pracowników 5000 PLN 5
251 lub więcej pracowników 8333 PLN 6

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Logistyka, transport 5700 PLN 10
Przemysł 5633 PLN 6

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 4000 PLN 5
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 4000 PLN 9

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 4600 PLN 17

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 4500 PLN 21