Zarobki kierownik magazynu

Przeciętne zarobki kierownik magazynu:

3250 PLN

mediana płac spośród 58 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 3300 PLN 49
Pracownik 3000 PLN 7

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2750 PLN 12
26-50 pracowników 3000 PLN 13
51-100 pracowników 3850 PLN 10
101-250 pracowników 2950 PLN 10
251 lub więcej pracowników 3600 PLN 13

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 3250 PLN 14
Logistyka, transport 3500 PLN 32

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 3400 PLN 5
łódzkie 4000 PLN 5
mazowieckie 3900 PLN 8
pomorskie 2000 PLN 7
wielkopolskie 3800 PLN 7
zachodniopomorskie 4900 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 2000 PLN 11
miasto 21-100 tys. mieszkańców 3900 PLN 12
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2600 PLN 15
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3760 PLN 20

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 3300 PLN 11
niepełne wyższe 3750 PLN 14
wyższe 2900 PLN 27

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 3200 PLN 57
Kierownik magazynu
Kierownik magazynu odpowiada za wdrożenie zasad sprawnego funkcjonowania magazynu i przepływów logistycznych. Jego zadaniem jest zapewnienie efektywnej i optymalnej pracy podwładnych mu pracowników w magazynie, dba o odpowiednią realizację dostaw, dba o prawidłowy obrót towarami znajdującymi się w magazynie, zajmuje się dokumentacją magazynową.
Obowiązki kierownika magazynu
- nadzorowanie sprawnego działania magazynu
- organizowanie i koordynowanie pracy personelu magazynowego
- planowanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań na zagospodarowanie przestrzeni
- planowanie i koordynowanie płynnego przepływu towarów i usług
- poszukiwanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań na zagospodarowanie przestrzeni magazynowej
- koordynacja funkcjonowania magazynu z innymi działami przedsiębiorstwa
- planowanie, zarządzanie i nadzór nad pracą podległych pracowników
- sporządzanie raportów
- rozpatrywanie reklamacji związanymi z brakami lub uszkodzeniami towarów
- monitoring stanów magazynowych
- przeprowadzenie inwentaryzacji
Jak zostać kierownikiem magazynu?
Kierownik magazynku powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne. Mile widziane jest doświadczenie w kierowaniu ludźmi i doświadczenie w branży. Osoba kandydująca na to stanowisko powinna znać język angielski w stopniu komunikatywnym. Aby zostać kierownikiem magazynu powinno się bardzo dobrze znać zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej i logistyki. Kierownik magazynu powinien także pochwalić się znajomością standardów magazynowania towarów i surowców oraz obiegu dokumentów magazynowych. Mile widziana jest znajomość obsługi programu Microsoft Dynamics AX lub SAP.
Cechy dobrego kierownika magazynu
- łatwość podejmowanie decyzji
- organizacja pracy własnej
- komunikatywność
- umiejętność pracy zespołowej
- odpowiedzialność
- dobra organizacja pracy własnej i zespołu
- umiejętność kierowania zespołem
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych
- umiejętność analizy sytuacji i rozwiązywania problemów
Ile zarabia kierownik magazynu?
Przeciętne zarobki kierownika magazynu wynoszą 3000 zł. W zależności od wielkości firmy, kierownik magazyny zatrudniony w przedsiębiorstwie zatrudniającym do 25 pracowników może zarobić 2350 zł, z kolei, zatrudniony w firmie zatrudniającej ponad 500 tys. pracowników nawet 4300 zł. Zarobki kierowników magazynu zatrudnionych w handlu opiewają na kwotę 2750 zł, a zatrudnieni w logistyce mogą zarobić 3400 zł. Pracujący na wsi lub miastach do 20 tys. mieszkańców mogą uzyskać wynagrodzenie w wysokości 2000 zł, a zatrudnieni na tym samym stanowisku pracujący w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców nawet 4500 zł.