Zarobki kierownik operacyjny

Przeciętne zarobki kierownik operacyjny:

6050 PLN

mediana płac spośród 14 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 6050 PLN 14

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 6500 PLN 7

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Logistyka, transport 4000 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 6050 PLN 10

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 7050 PLN 12

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 6050 PLN 14
Kierownik operacyjny
Kierownik operacyjny odpowiada za zarządzanie bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa, nadzoruje wszystkie procesy w firmie, dba o higienę i bezpieczeństwo pracy, deleguje zadania podwładnym, zarządza i koordynuje działalnością firmy. Oprócz tego opracowuje strategiczne plany rozwoju przedsiębiorstwa, sugeruje nowe projekty inwestycyjne i zarządza kadrą pracowniczą. Kierownik operacyjny stale współpracuje z innymi departamentami w celu ustalenia nowych procesów poprawiających efektywność przedsiębiorstwa.
Obowiązki kierownika operacyjnego
- realizacja przyjętej strategii przedsiębiorstwa
- analizowanie wyników finansowych
- podejmowanie działań umożliwiających optymalizację kosztów
- zlecanie i delegowanie zadań podległym pracowników
- nadzorowanie realizacji budżetu
- opracowywanie planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa
Jak zostać dobrym kierownikiem operacyjnym?
Aby zostać kierownikiem operacyjnym należy posiadać wyższe wykształcenie, preferowane kierunki związane z zarządzaniem. Dobrze widziane u kandydata jest posiadanie doświadczenia w branży pokrewnej. Niezbędne są umiejętności opracowywania strategii. Kierownik operacyjny powinien posiadać umiejętności zarządzania budżetem. Mile widziane u kandydata na to stanowisko są potwierdzone sukcesy w kierowaniu zespołem.
Cechy dobrego kierownika operacyjnego
- myślenie strategiczne
- organizacja pracy własnej
- umiejętność kierowania zespołem
- komunikatywność
- umiejętności analityczne
- umiejętność rozwiązywania problemów
- szybkie podejmowanie decyzji
- zdolności negocjacyjne
Ile zarabia kierownik operacyjny?
Przeciętne zarobki kierownika operacyjnego wynoszą 5350 zł. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców kierownik operacyjny może uzyskać 4200 zł.