Zarobki kierownik produkcji

Przeciętne zarobki kierownik produkcji:

4500 PLN

mediana płac spośród 46 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 4500 PLN 40

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3000 PLN 12
26-50 pracowników 3000 PLN 13
101-250 pracowników 5700 PLN 9
251 lub więcej pracowników 7400 PLN 9

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Przemysł 5000 PLN 28
Inna 3474.5 PLN 10

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 5000 PLN 7
łódzkie 5850 PLN 8
wielkopolskie 3000 PLN 7

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 3500 PLN 9
miasto 21-100 tys. mieszkańców 3000 PLN 15
miasto 101-500 tys. mieszkańców 4890 PLN 9
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 4532 PLN 13

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 5000 PLN 9
wyższe 4500 PLN 31

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 4500 PLN 41