Zarobki kierownik sprzedaży

Przeciętne zarobki kierownik sprzedaży:

4000 PLN

mediana płac spośród 27 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 4000 PLN 19

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3750 PLN 12
51-100 pracowników 3456 PLN 5
251 lub więcej pracowników 4900 PLN 6

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 4000 PLN 9

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 5000 PLN 6

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 4350 PLN 6
miasto 101-500 tys. mieszkańców 3750 PLN 8
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 4255 PLN 9

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
niepełne wyższe 4255 PLN 5
wyższe 4000 PLN 17

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 4000 PLN 23