Zarobki koordynator projektu

Przeciętne zarobki koordynator projektu:

2800 PLN

mediana płac spośród 35 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 7750 PLN 6
Specjalista 3050 PLN 22
Pracownik 2400 PLN 7

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2505 PLN 9
26-50 pracowników 2500 PLN 5
51-100 pracowników 2800 PLN 7
101-250 pracowników 2900 PLN 6
251 lub więcej pracowników 4200 PLN 8

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Edukacja 2500 PLN 5
Inna 2505 PLN 9

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 3400 PLN 15
śląskie 2095 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2505 PLN 7
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3000 PLN 23

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 2927 PLN 30

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 3050 PLN 28

Zarobki koordynator projektu w miastach:

Koordynator projektu
Koordynator projektu jest odpowiedzialny za koordynowanie w wymiarze merytorycznym działań w przedsiębiorstwie oraz nadzorowaniem procesem ich realizacji. Oprócz tego zajmuje się realizowaniem zleconych projektów, zarządzaniem zasobami pracowników, przygotowywaniem statystyk, raportów, zestawień.
Obowiązki koordynatora projektu
- nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z obowiązującym planem finansowym
- koordynowanie pracy podległego mu zespołu
- współpraca z partnerami zewnętrznymi
- tworzenie niezbędnej dokumentacji i raportów
- doradztwo techniczne wobec klienta
- współtworzenie ofert i kalkulacji projektów
Jak zostać koordynatorem projektu?
Aby zostać koordynatorem projektu należy posiadać wykształcenie wyższe a także doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Kandydat na to stanowisko powinien wykazać się znajomością przepisów prawa pracy i zagadnień z zakresu kadr. Koordynator projektu musi znać język angielski na poziomie komunikatywnym. Mile widziane jest także posiadanie prawa jazdy kat. B. Od kandydata wymaga się bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
Cechy dobrego koordynatora projektu
- umiejętności planistyczne
- zdolności organizacyjne
- dyspozycyjność
- terminowość w realizacji założonych działań
- wysoko rozwinięte poczucie etyki biznesowej
- zdolność pracy pod presją czasu
Ile zarabia koordynator projektu?
Przeciętne zarobki koordynatora projektu wynoszą 2500 zł. W firmach zatrudniających do 25 pracowników, osoba na tym stanowisku może zarobić 2505 zł, w firmach zatrudniających 51-100 pracowników - 3150 zł, a w zatrudniających 251 i więcej osób - 3700 zł. Koordynator projektu pracujący w ramach umowy o pracę może zarobić 2900 zł.