Zarobki marketing manager

Przeciętne zarobki marketing manager:

4750 PLN

mediana płac spośród 22 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 5500 PLN 14
Specjalista 3250 PLN 8

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2700 PLN 5
26-50 pracowników 5000 PLN 9
251 lub więcej pracowników 9000 PLN 5

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Marketing, PR, reklama 5000 PLN 15

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 5000 PLN 7

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 101-500 tys. mieszkańców 3500 PLN 7
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 5000 PLN 13

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 5000 PLN 18

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 5000 PLN 18