Zarobki mistrz zmianowy

Przeciętne zarobki mistrz zmianowy:

3500 PLN

mediana płac spośród 12 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 3600 PLN 8

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 3500 PLN 7

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Przemysł 3600 PLN 8

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 3500 PLN 12
Mistrz zmianowy
Mistrz zmianowy jest osobą odpowiedzialną za wykonanie plany produkcyjnego na swojej zmianie, odpowiada za prawidłową jakość produktu, wydajność, dbałość za optymalizację kosztów, terminowość wykonywania zadań. Osoba na tym stanowisku zajmuje się także zarządzaniem zasobami ludzkimi i współpracuje z innymi działami w celu zabezpieczenia realizacji planów produkcyjnych.
Obowiązki mistrza zmianowego
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego
- zarządzanie zespołem pracowników
- dbanie o terminowość, efektywność, jakość i bezpieczeństwo pracy
- realizacja planów produkcyjnych
- rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych
- monitorowanie realizacji zadań produkcyjnych
- udział w doskonaleniu procesu produkcyjnego
- przeprowadzanie szkoleń
Jak zostać mistrzem zmianowym?
Od kandydata wymagane jest posiadanie minimum wykształcenia średniego, preferowane wykształcenie wyższe. Aby zostać mistrzem zmianowym należy posiadać minimum kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać umiejętność obsługi komputera, w szczególności MS Office. Mistrz zmianowy powinien znać język angielski na poziomie komunikatywnym. Od kandydata na stanowisko mistrza zmianowego oczekuje się znajomość współczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie produkcją (np. lean manufacturing, 5S, itp.)
Cechy dobrego mistrza zmianowego
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- samodzielność w podejmowaniu decyzji
- umiejętność analizy danych
- dobra organizacja pracy własnej i podległych pracowników
- umiejętność zarządzania zespołem
Ile zarabia mistrz zmianowy?
Przeciętne zarobki mistrza zmianowego wynoszą 4250 zł. Pracując jako specjalista może zarobić 3500 zł. Mistrz zmianowy zatrudniony w przemyśle i posiadający umowę o pracę może uzyskać wynagrodzenie w wysokości 4250 zł.