Zarobki odlewnik

Przeciętne zarobki odlewnik:

2300 PLN

mediana płac spośród 5 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC