Zarobki opiekun osób starszych

Przeciętne zarobki opiekun osób starszych:

3500 PLN

mediana płac spośród 5 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC