Zarobki pracownik administracyjno-biurowy

Przeciętne zarobki pracownik administracyjno-biurowy:

1600 PLN

mediana płac spośród 65 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 2005 PLN 5
Pracownik 1625 PLN 60

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1600 PLN 38
26-50 pracowników 1650 PLN 7
51-100 pracowników 1834.5 PLN 8
251 lub więcej pracowników 1600 PLN 9

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 1669 PLN 33
Handel 1500 PLN 7
Inna 2250 PLN 6

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
małopolskie 1400 PLN 5
mazowieckie 2000 PLN 16
pomorskie 1600 PLN 5
śląskie 1600 PLN 8
wielkopolskie 1658 PLN 9

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 1825 PLN 14
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1400 PLN 19
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1669 PLN 19
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1750 PLN 13

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 1475 PLN 10
pomaturalne 1575 PLN 8
niepełne wyższe 1663.5 PLN 14
wyższe 1900 PLN 33

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 1669 PLN 55
umowa zlecenie, o dzieło 1500 PLN 5
Pracownik administracyjno-biurowy
Pracownik administracyjno-biurowy odpowiada za prowadzenie ewidencji oraz rozliczenie wyjazdów służbowych, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, kontakty i współpracę z partnerami zewnętrznymi, dostawcami dóbr i usług.
Obowiązki pracownika administracyjno-biurowego
- zajmowanie się prowadzeniem biura lub sekretariatu
- prowadzenie korespondencji w porozumieniu z przełożonym
- odpowiada za prawidłowy przepływ informacji i dokumentów w przedsiębiorstwie
- obsługuje interesantów
- rejestrację i archiwizację poczty
- przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów
- koordynuje współpracę z dostawcami i firmami serwisowymi
- współpraca z pracownikami biura oraz udzielanie im niezbędnego wsparcia w codziennych obowiązkach
- przygotowywanie umów dla podwykonawców/dostawców
Jak zostać pracownikiem administracyjno-biurowym?
Od kandydata na to stanowisko oczekuje się wyższego wykształcenia oraz znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Osoba aplikująca na to stanowisko powinna znać obsługę komputera i pakietu MS Office. Aby zostać pracownikiem administracyjno-biurowym należy pochwalić się znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (w zakresie zależnym od specyfiki stanowiska). Dobrze widziana jest także znajomość innych przepisów prawa (zależnie od specyfiki instytucji, np. prawa budowlanego lub przepisów ochrony środowiska).
Cechy dobrego pracownika administracyjno-biurowego
- wysoka kultura osobista
- nienaganna prezencja
- dyspozycyjność
- komunikatywność
- uczciwość
- lojalność
- sumienność
- zaangażowanie i chęć do pracy
Ile zarabia pracownik administracyjno-biurowy?
Przeciętne zarobki pracownika administracyjno-biurowego wynoszą 1600 zł. Pracując w firmie zatrudniającej do 25 pracowników może zarobić 1600 zł, w firmie zatrudniającej od 26 do 50 pracowników-1650 zł, w zatrudniających od 51 do 100 pracowników - 2200 zł, a tych zatrudniających ponad 251 osób - 1600 zł. Pracując w branży administracyjnej pracownik administracyjno-biurowy może uzyskać wynagrodzenie w wysokości 1725 zł, pracując w handlu-1500 zł, a w innych branżach - 2250 zł. Posiadając wykształcenie średnie pracownik może zarobić 1475 zł, a posiadając wykształcenie wyższe - 1900 zł.