Zarobki pracownik fizyczny

Przeciętne zarobki pracownik fizyczny:

1800 PLN

mediana płac spośród 146 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Pracownik 1700 PLN 125
Wolny zawód 2500 PLN 19

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1800 PLN 59
26-50 pracowników 2800 PLN 24
51-100 pracowników 1800 PLN 17
101-250 pracowników 1900 PLN 14
251 lub więcej pracowników 1650 PLN 32

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 1700 PLN 10
Nieruchomości, budownictwo 2000 PLN 18
Przemysł 1900 PLN 39
Inna 1580 PLN 71

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 1500 PLN 11
kujawsko-pomorskie 1200 PLN 9
lubelskie 1400 PLN 5
łódzkie 1500 PLN 10
małopolskie 1750 PLN 8
mazowieckie 1900 PLN 14
opolskie 2100 PLN 6
pomorskie 2850 PLN 8
śląskie 1740 PLN 23
świętokrzyskie 1850 PLN 6
wielkopolskie 1600 PLN 14
zagranica 5000 PLN 16

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 1800 PLN 51
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1540 PLN 38
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1800 PLN 37
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2000 PLN 20

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
podstawowe 2000 PLN 33
niepełne średnie 2000 PLN 28
średnie 1720 PLN 58
pomaturalne 1700 PLN 15
wyższe 1800 PLN 9

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - niepełny etat 1500 PLN 15
umowa o pracę - pełny etat 1800 PLN 103
umowa zlecenie, o dzieło 1600 PLN 25

Zarobki pracownik fizyczny w miastach: