Zarobki pracownik produkcji

Przeciętne zarobki pracownik produkcji:

1600 PLN

mediana płac spośród 100 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Pracownik 1600 PLN 99

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1300 PLN 7
26-50 pracowników 1400 PLN 7
51-100 pracowników 1400 PLN 15
101-250 pracowników 1472 PLN 21
251 lub więcej pracowników 1700 PLN 50

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Przemysł 1600 PLN 60
Inna 1500 PLN 34

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 1575 PLN 22
lubelskie 1475 PLN 6
łódzkie 1600 PLN 15
mazowieckie 1500 PLN 5
śląskie 1645 PLN 24
wielkopolskie 1550 PLN 12
zagranica 5000 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 1472 PLN 35
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1600 PLN 23
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1500 PLN 25
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1600 PLN 17

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
podstawowe 1600 PLN 9
niepełne średnie 1800 PLN 15
średnie 1500 PLN 52
pomaturalne 1500 PLN 11
niepełne wyższe 1600 PLN 8
wyższe 1750 PLN 5

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - niepełny etat 1500 PLN 5
umowa o pracę - pełny etat 1600 PLN 84
umowa zlecenie, o dzieło 1200 PLN 11