Zarobki product manager

Przeciętne zarobki product manager:

4200 PLN

mediana płac spośród 63 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 5400 PLN 16
Specjalista 4600 PLN 38
Pracownik 2250 PLN 9

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3000 PLN 9
26-50 pracowników 4100 PLN 10
51-100 pracowników 4800 PLN 9
101-250 pracowników 3500 PLN 13
251 lub więcej pracowników 6300 PLN 22

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 3500 PLN 22
Informatyka, internet 5000 PLN 9
Marketing, PR, reklama 5200 PLN 11
Przemysł 5800 PLN 5

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 4620 PLN 6
małopolskie 2853 PLN 7
mazowieckie 5500 PLN 27
śląskie 4000 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 4150 PLN 6
miasto 101-500 tys. mieszkańców 3500 PLN 11
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 4300 PLN 45

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
niepełne wyższe 3000 PLN 6
wyższe 4940 PLN 53

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
kontrakt managerski 6000 PLN 5
umowa o pracę - pełny etat 4550 PLN 50

Zarobki product manager w miastach: