Zarobki project manager

Przeciętne zarobki project manager:

5550 PLN

mediana płac spośród 74 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 6300 PLN 39
Specjalista 4400 PLN 32

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3000 PLN 23
26-50 pracowników 6900 PLN 7
51-100 pracowników 7050 PLN 6
101-250 pracowników 5800 PLN 8
251 lub więcej pracowników 6850 PLN 30

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Informatyka, internet 6800 PLN 24
Nieruchomości, budownictwo 7800 PLN 5
Przemysł 5500 PLN 11
Inna 3500 PLN 13

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 5000 PLN 13
łódzkie 3250 PLN 6
małopolskie 6900 PLN 7
mazowieckie 5300 PLN 22
pomorskie 7500 PLN 10
śląskie 5300 PLN 9

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 4900 PLN 9
miasto 101-500 tys. mieszkańców 6500 PLN 14
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 5800 PLN 48

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 5500 PLN 71

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
działalność gospodarcza 7000 PLN 11
umowa o pracę - pełny etat 5300 PLN 57

Zarobki project manager w miastach:

Project Manager
Project Manager jest osobą zarządzającą określonymi projektami i przedsięwzięciami w firmie. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za planowanie, wdrażanie, koordynację i kontrolę projektu. Stanowisko PM sprawdza się w sektorach budownictwa, IT, usług i handlu. Obowiązkiem Project Manager jest zarządzanie zespołem osób realizujących określony projekt, planowanie i wprowadzanie strategii działań związanych z określonym projektem, analiza jakościowa i ilościowa dostępnych zasobów przedsiębiorstwa, promowanie innowacyjności i zmian w firmie, współpraca z kontrahentami i zarządem.
Obowiązki Project Managera
- definiowanie celów rozwoju przedsiębiorstwa
- określanie zakresu i planu projektu
- wskazanie konkretnych zadań do realizacji przez innych współpracowników
- wyznaczanie budżetu i kluczowych terminów realizacji
- zaplanowanie, wdrożenie, koordynacja i kontrola wszystkich zadań związanych z projektem
- kontrola zysków i kosztów realizowanego projektu
Jak zostać Project Managerem?
Na początku przyszły Project Manager powinien angażować się w projekty, prowadzone przez innych PM-ów. Warto zostać jego asystentem lub bezinteresownie promować pewne rozwiązania rozwojowe w przedsiębiorstwie. Osoba aspirująca do pracy na stanowisku Project Managera powinna przedstawiać swoje pomysły i rozwiązania innym współpracownikom a także aktywnie uczestniczyć w ich kreowaniu i wdrażaniu. PM powinien wykazywać się innowacyjnością i kreatywnością począwszy od etapu generowania pomysłów, ich wdrażania w życie, koordynowania a także kontroli ich wykonania. Aby zostać Project Managerem powinno się wybierać ofertę studiów związaną z zarządzaniem, a także skorzystać ze studiów podyplomowych, kształcących managerów. PM powinien ciągle zdobywać i pogłębiać umiejętności i kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, a także zdobywać certyfikaty potwierdzające umiejętności menedżerskie.
Cechy dobrego Project Managera
- umiejętność pracy w grupie i kierowania zespołem
- umiejętność motywowania innych
- podejmowanie decyzji
- umiejętności analityczne
- organizowanie własnej pracy i innych
- umiejętność analizy sytuacji i rozwiązywania problemów
- komunikatywność
Ile zarabia Project Manager?
Przeciętne zarobki Project Managera wynoszą 5350 zł. W zależności od typu stanowiska: jako dyrektor niższego szczebla jego przeciętne zarobki netto mogą wynosić 6150 zł, jako specjalista - 4400 zł. W zależności od województwa jego zarobki mogą wahać się między 2800 zł w woj. łódzkim, do 7700 zł w woj. małopolskim. Biorąc pod uwagę branże, zarobki Project Managera w IT mogą wynosić 6600zł, w przemyśle 5500 zł, w innych 3500 zł.