Zarobki prokurent

Przeciętne zarobki prokurent:

6550 PLN

mediana płac spośród 8 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 6000 PLN 7

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 6700 PLN 6

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 5600 PLN 7