Zarobki psycholog

Przeciętne zarobki psycholog:

1718 PLN

mediana płac spośród 27 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 1718 PLN 17
Pracownik 2000 PLN 7

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1500 PLN 9
26-50 pracowników 2825 PLN 6
51-100 pracowników 2000 PLN 5
251 lub więcej pracowników 1717 PLN 5

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Edukacja 2050 PLN 10
Medycyna 2250 PLN 6
Inna 1717.5 PLN 10

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1660 PLN 9
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1718 PLN 7
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1800 PLN 7

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 1734 PLN 26

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 1750 PLN 21