Zarobki referent

Przeciętne zarobki referent:

1500 PLN

mediana płac spośród 273 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 1700 PLN 15
Pracownik 1500 PLN 253

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1400 PLN 58
26-50 pracowników 1475 PLN 42
51-100 pracowników 1495 PLN 38
101-250 pracowników 1600 PLN 38
251 lub więcej pracowników 1670 PLN 97

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 1500 PLN 153
Bankowość 1500 PLN 25
Edukacja 1375 PLN 5
Finanse, księgowość 1640 PLN 28
Handel 1600 PLN 8
Logistyka, transport 1600 PLN 11
Prawo 1600 PLN 7
Przemysł 1963 PLN 9
Inna 2350 PLN 18

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 1550 PLN 26
kujawsko-pomorskie 1350 PLN 18
lubelskie 1450 PLN 18
łódzkie 1525 PLN 24
małopolskie 1430 PLN 17
mazowieckie 1725 PLN 46
opolskie 1600 PLN 7
podkarpackie 1482 PLN 10
podlaskie 1497 PLN 8
pomorskie 1600 PLN 20
śląskie 1540 PLN 25
świętokrzyskie 2300 PLN 9
warmińsko-mazurskie 1375 PLN 14
wielkopolskie 1700 PLN 22
zachodniopomorskie 1500 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 1492 PLN 56
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1500 PLN 77
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1425 PLN 64
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1800 PLN 76

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 1500 PLN 51
pomaturalne 1800 PLN 26
niepełne wyższe 1550 PLN 32
wyższe 1500 PLN 162

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - niepełny etat 1375 PLN 13
umowa o pracę - pełny etat 1545 PLN 242
umowa zlecenie, o dzieło 1161 PLN 18

Zarobki referent w miastach: