Zarobki sales manager

Przeciętne zarobki sales manager:

7400 PLN

mediana płac spośród 32 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 10500 PLN 20
Specjalista 3850 PLN 10

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 9075 PLN 8
251 lub więcej pracowników 8450 PLN 14

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 7575 PLN 18
Przemysł 8400 PLN 5

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 7000 PLN 13

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 3650 PLN 6
miasto 101-500 tys. mieszkańców 11375 PLN 6
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 8275 PLN 16

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 8275 PLN 26

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 7000 PLN 31

Zarobki sales manager w miastach: