Zarobki sekretarka

Przeciętne zarobki sekretarka:

1535 PLN

mediana płac spośród 126 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Pracownik 1500 PLN 121

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1500 PLN 59
26-50 pracowników 1500 PLN 17
51-100 pracowników 1510 PLN 20
101-250 pracowników 1580 PLN 13
251 lub więcej pracowników 1800 PLN 17

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 1500 PLN 83
Edukacja 2000 PLN 6
Handel 1400 PLN 5
Przemysł 2000 PLN 5
Inna 2500 PLN 10

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 1600 PLN 16
kujawsko-pomorskie 1300 PLN 7
lubelskie 1600 PLN 6
lubuskie 1500 PLN 5
małopolskie 1507.5 PLN 6
mazowieckie 1800 PLN 33
podkarpackie 1500 PLN 7
pomorskie 1725 PLN 6
śląskie 1525 PLN 16
wielkopolskie 1810 PLN 14

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 1500 PLN 26
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1500 PLN 36
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1700 PLN 26
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1800 PLN 38

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 1500 PLN 23
pomaturalne 1750 PLN 22
niepełne wyższe 1500 PLN 23
wyższe 1600 PLN 53

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - niepełny etat 1350 PLN 8
umowa o pracę - pełny etat 1580 PLN 109
umowa zlecenie, o dzieło 1500 PLN 7

Zarobki sekretarka w miastach: