Zarobki specjalista ds. finansowych

Przeciętne zarobki specjalista ds. finansowych:

2500 PLN

mediana płac spośród 68 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 2500 PLN 68

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2500 PLN 16
26-50 pracowników 2540 PLN 16
101-250 pracowników 2850 PLN 6
251 lub więcej pracowników 2500 PLN 26

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 1750 PLN 5
Finanse, księgowość 2500 PLN 42
Przemysł 2500 PLN 5

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 2500 PLN 7
małopolskie 2400 PLN 7
mazowieckie 3500 PLN 13
pomorskie 3031 PLN 7
śląskie 2250 PLN 10
wielkopolskie 2300 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2500 PLN 16
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2100 PLN 19
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2500 PLN 31

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 2500 PLN 7
niepełne wyższe 3200 PLN 6
wyższe 2500 PLN 52

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2500 PLN 62

Zarobki specjalista ds. finansowych w miastach:

Specjalista ds. finansowych
Specjalista ds. finansowych zajmuje się sprzedażą produktów finansowych. Jego zadaniem jest opracowywanie analiz finansowych i ekonomicznych, pomoc merytoryczna związana z finansowymi aspektami rozliczania określonych projektów, wsparcie w sprawach finansowych, nadzorowanie realizowanych projektów.
Obowiązki specjalisty ds. finansowych
- prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych
- bieżący monitoring sytuacji rynkowej, potencjału gospodarczego i konkurencji
- negocjowanie z klientem warunków i cen produktów rynku finansowego
- analizowanie potrzeb inwestycyjnych firmy
- oferowanie i sprzedaż instrumentów finansowych i pochodnych
- przygotowywanie oferty dotyczącej produktów rynków finansowych
- sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych
- kontrolowanie kosztów w określonym obszarze działalności firmy
Jak zostać specjalistą ds. finansowych?
Od kandydata na stanowisko specjalisty ds. finansowych wymaga się znajomość zasad rachunkowości finansowej umiejętność sporządzania raportów, analiz finansowych. Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe, uzyskane na kierunkach tj. finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia. Aby zostać specjalistą ds. finansów należy cechować się znajomością terminologii finansowej i ekonomicznej w języku angielskim. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Cechy dobrego specjalisty ds. finansowych
- umiejętność pracy zespołowej
- komunikatywność
- umiejętność rozwiązywania problemów
- samodzielność
- radzenie sobie ze stresem i presją czasu
- organizacja pracy własnej
- sumienność
- dokładność
- umiejętności analityczne
- znajomość prawa finansowego i przepisów podatkowych
Ile zarabia specjalista ds. finansowych?
Przeciętne zarobki specjalisty ds. finansowych wynoszą 2500 zł. W województwie mazowieckim osoba na tym stanowisku może zarobić 3500 zł, w pomorskim - 3031 zł, w dolnośląskim - 2550 zł. Specjalista ds. finansowych pracujący w administracji może uzyskać wynagrodzenie w wysokości 1750 zł, w finansach i przemyśle - 2500 zł.