Zarobki specjalista ds. marketingu i sprzedaży

Przeciętne zarobki specjalista ds. marketingu i sprzedaży:

2500 PLN

mediana płac spośród 35 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 2500 PLN 32

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 1800 PLN 7
26-50 pracowników 2900 PLN 10
51-100 pracowników 2500 PLN 5
251 lub więcej pracowników 3100 PLN 10

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 2150 PLN 8
Marketing, PR, reklama 2450 PLN 8

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 3500 PLN 8
wielkopolskie 2200 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 3200 PLN 8
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2500 PLN 9
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2060 PLN 15

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
niepełne wyższe 2000 PLN 7
wyższe 2500 PLN 23

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2500 PLN 33

Zarobki specjalista ds. marketingu i sprzedaży w miastach:

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży
Specjalista ds. marketingu i sprzedaży odpowiada za planowanie kampanii reklamowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jego zadania polegają na analizie rynku i konkurencji, planowaniu i realizacji strategii sprzedażowych, pracą nad ciągłym rozwojem marki i wizerunku przedsiębiorstwa. Osoba pracująca na tym stanowisku monitoruje skuteczność realizowanych działań promocyjnych, współpracuje z innymi działami przy opracowaniu budżetu i koordynuje spotkania biznesowe.
Obowiązki specjalisty ds. marketingu i sprzedaży
- współudział w tworzeniu i realizacji planu marketingowego
- promowanie produktów i usług z oferty firmy
- tworzenie polityki cenowej i dystrybucyjnej
- poszukiwanie i ocenianie potencjalnych szans rynkowych
- pomoc w realizacji określonych projektów
- pozyskiwanie nowych klientów
- współpraca z firmami zewnętrznymi
- przygotowywanie informacji handlowych dla klientów i przedstawicieli handlowych
- realizowanie przyjętych celów marketingowych
Jak zostać specjalistą ds. marketingu i sprzedaży?
Aby zostać specjalistą ds. marketingu i sprzedaży należy posiadać wykształcenie wyższe, preferowane marketing, zarządzanie, public relations. Kandydat na to stanowisko powinien znać język angielski na poziomie komunikatywnym. Mile widziane u kandydata jest doświadczenie w branży na pokrewnym stanowisku. Aby pracować na tym stanowisku, należy posiadać umiejętność redagowania tekstów marketingowych (tzw. lekkie pióro). Osoba aspirująca na stanowisko specjalisty ds. marketingu i sprzedaży powinna posiadać umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office.
Cechy dobrego specjalisty ds. marketingu i sprzedaży
- orientacja na klienta
- duża odporność emocjonalna
- umiejętności pracy w zespole
- samodzielność
- umiejętności organizowania pracy własnej
- kreatywność
- umiejętność pracy pod presją czasu
- umiejętność negocjowania
- wysoka kultura osobista
- budowanie dobrych relacji z ludźmi
Ile zarabia specjalista ds. marketingu i sprzedaży?
Przeciętne zarobki specjalisty ds. marketingu i sprzedaży wynoszą 2500 zł. W firmach zatrudniających do 25 pracowników, specjalista ds. marketingu i sprzedaży może zarobić-1800 zł, w zatrudniających 26-50 pracowników - 2900 zł, w zatrudniających 51-100 osób - 2500 zł, a w tych zatrudniających powyżej 251 osób - 3100 zł. Specjaliści posiadający wykształcenie wyższe mogą liczyć na wynagrodzenie o 500 zł wyższe.