Zarobki specjalista ds. projektów

Przeciętne zarobki specjalista ds. projektów:

3060 PLN

mediana płac spośród 10 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 3060 PLN 10

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3000 PLN 5
251 lub więcej pracowników 2550 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3000 PLN 5

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 3310 PLN 8

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 3000 PLN 9
Specjalista ds. projektów
Specjalista ds. projektów zajmuje się planowaniem projektów a także ich wdrażaniem w życie i realizacją. Jego zadaniem nie jest tylko opracowanie koncepcji projektu, ale też zbadanie spójności jego celów, stworzenie planu komunikacji w projekcie, a także zarządzanie ryzykiem. Specjalista ds. projektów powinien udokumentować zadania merytoryczne i finansowe projektu, koordynacją realizacji innych projektów.
Obowiązki specjalisty ds. projektów
- określa cele, zakres, wyniki i definiuje kryteria projektu
- tworzy strukturę zadań niezbędnych do opracowania projektu
- tworzy harmonogram projektu
- określa zbioru zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych) niezbędnych do wykonania projektu
- identyfikuje potencjalne ryzyko i opracowuje strategię reakcji
- monitoruje etapy wdrożenia projektu i je kontroluje
Jak zostać specjalistą ds. projektów?
Aby zostać specjalistą ds. projektów niezbędne jest uzyskanie wykształcenia wyższego, preferowane jest zarządzanie. Niezbędne do pracy na tym stanowisu, jest posiadanie umiejętności zarządzania projektami. Mile widziane u kandydata jest posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. W pracy na tym stanowisku niezastąpione okażą się umiejętność obsługi pakietu MS Office. Przydatna będzie też znajomość języka angielskiego stopniu komunikatywnym.
Cechy dobrego specjalisty ds. projektów
- rzetelność
- samodzielność
- dyspozycyjność
- dobra organizacja pracy
- komunikatywność
Ile zarabia specjalista ds. projektów?
Przeciętne zarobki specjalisty ds. projektów wynoszą 2920 zł. Specjaliści ds. projektów posiadający wykształcenie wyższe mogą zarobić 3000 zł. Specjaliści ds. projektów zatrudnieni na umowę o pracę mogą zarobić 3060 zł.