Zarobki specjalista ds. rozliczeń

Przeciętne zarobki specjalista ds. rozliczeń:

2250 PLN

mediana płac spośród 25 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 2485 PLN 22

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2825 PLN 6
101-250 pracowników 2675 PLN 6
251 lub więcej pracowników 2300 PLN 10

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Finanse, księgowość 2750 PLN 10

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 2300 PLN 9
śląskie 2250 PLN 7

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2700 PLN 9
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2485 PLN 12

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 2300 PLN 19

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2300 PLN 23

Zarobki specjalista ds. rozliczeń w miastach:

Specjalista ds. rozliczeń
Specjalista ds. rozliczeń jest osobą odpowiedzialną za kontrolę kosztów w ramach obsługiwanego kontraktu budowlanego. Odpowiada także za kompletowanie danych niezbędnych do przygotowania faktur, bieżącą koordynację i administrację projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym.
Obowiązki specjalisty ds. rozliczeń
- dekretacja, ewidencja i księgowanie faktur za podróże służbowe
- wycena prowadzonych prac
- analiza kosztorysów przedstawianych przez podwykonawców
- tworzenie raportów, dokumentacji i zestawień na podstawie przeprowadzonych analiz
- prowadzenie dokumentacji magazynowej w systemie magazynowo-księgowym
- archiwizacja dokumentów
- weryfikacja i uzgadnianie danych dla umów sprzedażowych
Jak zostać specjalistą ds. rozliczeń?
Podstawowym wymogiem do pracy na tym stanowisku jest posiadanie wyższego wykształcenia. Osoba chętna do pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń powinna posiadać faktyczną wiedzę dotyczącą prac budowlanych i znajomości metod wyceny finansowej. Od kandydatów wymagane jest kilkuletnie doświadczenie/staż w pracy na podobnym stanowisku. Specjalista ds. rozliczeń musi cechować się dobrą znajomość obsługi komputera i środowisk MS Office. Aspirujący specjalista ds. rozliczeń musi być osobą rzetelną i sumienną. Przyszły specjalista ds. rozliczeń powinien znać zasady księgowości i kadr.
Cechy dobrego specjalisty ds. rozliczeń
- umiejętności analityczne pozwalających na ulepszanie i usprawnianie złożonych procesów operacyjnych
- bardzo dobra organizacja pracy, samodzielności i zaangażowanie
- umiejętność rozwiązywania problemów
- umiejętność pracy w zespole
Ile zarabia specjalista ds. rozliczeń?
Przeciętne zarobki specjalisty ds. rozliczeń wynoszą 2275 zł. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, firmy zatrudniające do 25 pracowników oferują specjaliście ds. rozliczeń wynagrodzenie wynoszące 1600 zł, a te zatrudniające ponad 251 pracowników-nawet 2300 PN. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców pensja specjalisty ds. rozliczeń może wynosić 2100 zł, a w tych obejmujących 101-500 tys. mieszkańców - 2100 zł.