Zarobki specjalista ds. zakupów

Przeciętne zarobki specjalista ds. zakupów:

3000 PLN

mediana płac spośród 53 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 3000 PLN 51

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
51-100 pracowników 3890 PLN 6
101-250 pracowników 2925 PLN 12
251 lub więcej pracowników 3500 PLN 27

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 2800 PLN 11
Logistyka, transport 2850 PLN 14
Przemysł 3550 PLN 18
Inna 3890 PLN 5

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
łódzkie 3520 PLN 7
mazowieckie 4050 PLN 6
pomorskie 3890 PLN 6
śląskie 2900 PLN 10
wielkopolskie 2700 PLN 7

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 2850 PLN 6
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2775 PLN 12
miasto 101-500 tys. mieszkańców 3000 PLN 21
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3650 PLN 14

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 3000 PLN 47

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 3000 PLN 51

Zarobki specjalista ds. zakupów w miastach:

Specjalista ds. zakupów
Specjalista ds. zakupów zajmuje się pozyskiwaniem dostawców na rynku dóbr i usług, negocjuje warunki z dostawcami, podejmuje decyzje dotyczące wyboru najlepszych ofert dostawców. Zajmuje się także aktualizowaniem bazy danych produktów i dostawców oraz realizuje politykę działu zakupów.
Obowiązki specjalisty ds. zakupów
- zapewnienie dostępności materiałów
- optymalizacja kosztowa i jakościowa
- rozwijanie poszczególnych grup asortymentowych
- współpraca z innymi działami
- negocjacje warunków współpracy i podpisywanie umów
- monitoring i analiza rynku, potrzeb klientów i zachowań konkurentów
- sporządzanie raportów i dokumentacji
Jak zostać specjalistą ds. zakupów?
Aby zostać specjalistą ds. zakupów powinno się posiadać wyższe wykształcenie. Przyszły pracownik powinien biegle posługiwać się językiem angielskim. Aby pracować na tym stanowisku, należy posiadać zdolności analityczne i umiejętności negocjacyjne. Specjalista ds. zakupów musi posiadać umiejętności obsługi MS Office.
Cechy specjalisty ds. zakupów
- zdolności organizacyjne
- asertywność
- samodzielność
- umiejętności komunikacyjne
- umiejętności analitycznego myślenia
Ile zarabia specjalista ds. zakupów?
Przeciętne zarobki specjalisty ds. zakupów wynoszą 3100 zł. Biorąc pod uwagę wielkość firmy: w tych zatrudniających od 51 do 100 pracowników, specjaliści ds. zakupów zarabiają 3800 zł, w zatrudniających od 101 do 251 pracowników - 2700 zł, a w tych zatrudniających ponad 251 pracowników - 3510 zł. Specjaliści ds. zakupów zarabiają najwięcej w przemyśle - 3650 zł, w logistyce - 2850 zł, a w handlu - 2800 zł. Zarobki specjalistów ds. zakupów różnią się też w zależności od wielkości miasta: na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców specjaliści ds. zakupów zarabiają 2850 zł, w miastach 21-100 tys. mieszkańców - 2600 zł, w miastach 101-500 tys. mieszkańców - 3000 zł, a w większych niż 500 tys. mieszkańców - 3520 zł.