Zarobki specjalista ds. zamówień publicznych

Przeciętne zarobki specjalista ds. zamówień publicznych:

2500 PLN

mediana płac spośród 16 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 2500 PLN 15

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 2460 PLN 5

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 2000 PLN 5

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
mazowieckie 3650 PLN 10

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2500 PLN 9

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 2300 PLN 11

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2500 PLN 15
Specjalista ds. zamówień publicznych
Specjalista ds. zamówień publicznych przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jego zadaniem jest weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rekomenduje także najkorzystniejsze oferty przez udział w pracach komisjach przetargowych. Specjalista ds. zamówień publicznych sporządza także roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
Obowiązki specjalisty ds. zamówień publicznych
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- weryfikuje opis przedmiotu zamówienia
- przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia
- rekomenduje wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą
- jest odpowiedzialny za sporządzanie dokumentacji, raportów i sprawozdań
Jak zostać specjalistą ds. zamówień publicznych?
Do wykonywania pracy w zawodzie specjalisty ds. zamówień publicznych niezbędne jest posiadanie wykształcenia wyższego, preferowane kierunki to administracja, ekonomia. Od kandydata niezbędne jest posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych. Do pracy na tym stanowisku wymagane są umiejętność formułowania pism urzędowych, ofert, zapytań oraz obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.
Cechy dobrego specjalisty ds. zamówień publicznych
- łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
- dobra organizacja pracy
- wysoka kultura osobista
- umiejętności negocjacyjne
- umiejętność analitycznego myślenia
- skrupulatność
- umiejętność pracy pod presją czasu
Ile zarabia specjalista ds. zamówień publicznych?
Przeciętne zarobki specjalisty ds. zamówień publicznych wynoszą 2500 zł. W firmach zatrudniających ponad 251 pracowników można zarobić 2460 zł. W województwie mazowieckim 3000 zł. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, specjaliści ds. zamówień publicznych 2500 zł. Posiadając wykształcenie wyższe w pracy na tym stanowisku można zarobić 2480 zł.