Zarobki specjalista ds. zaopatrzenia

Przeciętne zarobki specjalista ds. zaopatrzenia:

2400 PLN

mediana płac spośród 17 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Specjalista 2400 PLN 15

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 3005 PLN 6

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2300 PLN 7

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 2510 PLN 11

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2400 PLN 17
Specjalista ds. zaopatrzenia
Specjalista ds. zaopatrzenia jest odpowiedzialny za dokonywanie zakupów materiałów i produktów, tworzenie i realizacja zamówień surowcowych, prowadzenie ewidencji magazynowej. Odpowiada także za kontrolę i obsługę dostaw w zakresie ilości, jakości, ewidencji, kontaktuje się z klientami zewnętrznymi, prowadzi rozliczenia z dostawcami firmy.
Obowiązki specjalisty ds. zaopatrzenia
- dokonuje zakupów materiałów i produktów
- kontroluje stan materiałów
- zarządzanie poziomem zapasów
- śledzenie zużycia materiałów pod kątem zgodności z normą
- tworzy i realizuje zamówienia
- poszukuje nowych dostawców
- współpracuje z klientem zewnętrznym
- indeksuje bazę surowcowa
- prowadzi rozliczenia z dostawcami firmy
Jak zostać specjalistą ds. zaopatrzenia?
Aby zostać specjalistą ds. zaopatrzenia należy posiadać wykształcenie minimum średnie techniczne lub wyższe. Kandydat na to stanowisko powinien znać język angielski w stopniu komunikatywnym. Niezbędna u kandydata okaże się umiejętność MS Office, w tym Excela. Mile widziane jest, aby kandydat posiadał doświadczenie związane z gospodarką surowcową, zaopatrzeniową, magazynową.
Cechy dobrego specjalisty ds. zaopatrzenia
- zdolności negocjacyjne
- umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientem
- sumienność
- dokładność
- strategiczne myślenie
- kreatywność
- umiejętność współpracy z innymi pracownikami
Ile zarabia specjalista ds. zaopatrzenia?
Przeciętne zarobki specjalisty ds. zaopatrzenia wynoszą 2200 zł. Jeśli pracownik posiada wykształcenie wyższe może zarobić 2400 zł. W przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 251 pracowników, specjalista ds. zaopatrzenia może 3005 zł.