Zarobki starszy referent

Przeciętne zarobki starszy referent:

1772.5 PLN

mediana płac spośród 52 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Pracownik 1772.5 PLN 48

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
26-50 pracowników 2100 PLN 5
51-100 pracowników 1600 PLN 7
101-250 pracowników 1975 PLN 11
251 lub więcej pracowników 1775 PLN 26

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Administracja 1702.5 PLN 38
Bankowość 1491 PLN 5

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 1900 PLN 5
kujawsko-pomorskie 2100 PLN 5
małopolskie 1606 PLN 5
mazowieckie 1975 PLN 5
pomorskie 2167 PLN 6
śląskie 2040 PLN 10
zachodniopomorskie 2000 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 1790 PLN 6
miasto 21-100 tys. mieszkańców 1700 PLN 14
miasto 101-500 tys. mieszkańców 2000 PLN 17
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1975 PLN 15

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 1653 PLN 6
niepełne wyższe 1950 PLN 6
wyższe 1937.5 PLN 38

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 1840 PLN 49
Starszy referent
Starszy referent zajmuje się prowadzeniem księgowości przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami rachunkowości. Odpowiada za nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, księgowanie dokumentów, faktur, wyciągów bankowych, sporządza comiesięczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i nadzoruje polityką rachunkowości przedsiębiorstwa.
Obowiązki starszego referenta
- sporządzanie sprawozdań
- obsługa funduszów: socjalnego i mieszkaniowego
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych w użytkowaniu
- prowadzenie teczek akt osobowych
- sprawdzanie formalne i rachunkowe otrzymanych faktur
- sporządzanie harmonogramów płatności i ich realizacja
- wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego
- kontakt z kontrahentami
- przygotowanie raportów
- rozliczanie płatności na podstawie wyciągów bankowych
Jak zostać starszym referentem?
Od kandydata na stanowisko starszego referenta wymaga się znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących przydzielonego zakresu pracy. Aby zostać starszym referentem należy posiadać wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne. Aby pracować na tym stanowisku, dobrze jest posiadać doświadczenie w pracy w dziale finansowo-księgowym. Aplikujący na to stanowisko powinien znać obsługę pakietu MS Office i programu Symfonia. Mile widziane jest także doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej.
Cechy dobrego starszego referenta
- wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne
- umiejętności analitycznego myślenia
- sumienność
- dokładność
- dobra organizacja pracy
Ile zarabia starszy referent?
Przeciętne zarobki starszego referenta wynoszą 1702.5 zł. Pracując w województwie dolnośląskim może zarobić 1900 zł, w kujawsko-pomorskim - 2100 zł, w śląskim - 1705 zł, a w małopolskim - 1605 zł. Biorąc pod uwagę branże, w administracji starszy referent może uzyskać 1700 zł, a pracując w bankowości 1491 zł.