Zarobki supervisor

Przeciętne zarobki supervisor:

5250 PLN

mediana płac spośród 10 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 5250 PLN 6

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
251 lub więcej pracowników 3300 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 5000 PLN 7

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 3500 PLN 9

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 5500 PLN 8