Zarobki tłumacz

Przeciętne zarobki tłumacz:

3750 PLN

mediana płac spośród 20 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Wolny zawód 3750 PLN 12

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 3000 PLN 15

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Inna 3000 PLN 15

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3000 PLN 9

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 4050 PLN 16

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
działalność gospodarcza 5000 PLN 7
umowa zlecenie, o dzieło 3500 PLN 10