Zarobki zastępca dyrektora

Przeciętne zarobki zastępca dyrektora:

4300 PLN

mediana płac spośród 19 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 4300 PLN 17

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
26-50 pracowników 3700 PLN 5
251 lub więcej pracowników 5100 PLN 7

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
miasto 21-100 tys. mieszkańców 6300 PLN 6
miasto 101-500 tys. mieszkańców 4200 PLN 6
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 5100 PLN 5

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
wyższe 4650 PLN 18

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 5000 PLN 18