Zarobki zastępca kierownika

Przeciętne zarobki zastępca kierownika :

2200 PLN

mediana płac spośród 86 osób, płaca netto

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU PŁAC

Typ stanowiska:

  Zarobki netto Próbka
Dyrektor niższego szczebla, kierownik 2275 PLN 48
Specjalista 2460 PLN 14
Pracownik 2000 PLN 23

Wielkość firmy:

  Zarobki netto Próbka
Do 25 pracowników 2175 PLN 18
26-50 pracowników 2820 PLN 6
51-100 pracowników 2400 PLN 9
101-250 pracowników 2500 PLN 15
251 lub więcej pracowników 2100 PLN 38

Branża:

  Zarobki netto Próbka
Handel 2000 PLN 60
Przemysł 4000 PLN 6
Inna 2440 PLN 5

Województwo:

  Zarobki netto Próbka
dolnośląskie 3350 PLN 6
łódzkie 2700 PLN 6
mazowieckie 2600 PLN 19
pomorskie 1900 PLN 7
śląskie 2000 PLN 17
wielkopolskie 2200 PLN 5

Wielkość miasta:

  Zarobki netto Próbka
wieś, miasto do 20 tys. mieszkańców 2000 PLN 9
miasto 21-100 tys. mieszkańców 2200 PLN 21
miasto 101-500 tys. mieszkańców 1900 PLN 30
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2500 PLN 26

Wykształcenie:

  Zarobki netto Próbka
średnie 1850 PLN 24
pomaturalne 1900 PLN 7
niepełne wyższe 2932 PLN 8
wyższe 2300 PLN 43

Forma umowy:

  Zarobki netto Próbka
umowa o pracę - pełny etat 2225 PLN 82

Zarobki zastępca kierownika w miastach:

Zastępca kierownika
Zastępca kierownika odpowiada za realizację wyznaczonych celów i planów handlowych firmy, zastępuje i wspiera w wykonywaniu obowiązków kierownika przedsiębiorstwa, współuczestniczy w kierowaniu i zarządzaniu personelem, administruje i nadzoruje pracę innych pracowników. Zajmuje się też zarządzaniem firmą w taki sposób, aby zapewnić jej rentowność I maksymalizację sprzedaży.
Obowiązki zastępcy kierownika
- kontrola przestrzegania procedur i regulaminów wewnętrznych firmy
- reprezentowanie firmy wobec instytucji zewnętrznych
- podnoszenie wyników sprzedaży
- pomoc w organizacji pracy pozostałych pracowników
- doradztwo w zakresie sprzedawanego asortymentu
- współpraca z Kierownikiem Działu
Jak zostać zastępcą kierownika?
Aby zostać zastępcą kierownika należy posiadać minimum średnie wykształcenie, preferowane jest wyższe. Osoba kandydująca na to stanowisko powinna posiadać kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i personelem. Przyszły zastępca kierownika powinien znać język angielski na poziomie komunikatywnym. Dla przyszłego zastępcy kierownika okaże się niezbędna minimum podstawowa obsługa komputera. Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku zastępcy kierownika powinna cechować się dużą wiedzą w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, budżetem i personelem.
Cechy dobrego zastępcy kierownika
- samodzielność
- rozwinięte kompetencje interpersonalne
- zdolności przywódcze
- dyspozycyjność
- odporność na stres
- umiejętność kierowania zespołem
- dobra organizacja pracy
- komunikatywność
Ile zarabia zastępca kierownika?
Przeciętne zarobki zastępcy kierownika wynoszą 2200 zł. Zastępcy kierownika pracujący w województwie dolnośląskim mogą zarobić 3350 zł, w łódzkim - 2700 zł, w mazowieckim - 2625 zł. Osoby pracujące na tym stanowisku w handlu zarabiają około 2000 zł, a w przemyśle - 4000 zł.